ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

29 ตุลาคม 2562 เวลา 21:20:25
เอกสารแนบ
1.

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดนฯ

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648