ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดนฯ

26 กันยายน 2562 เวลา 02:50:14
เอกสารแนบ
1.

ประกาศเทศบาลตำบลควนโดนฯ

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648