ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #ขั้นตอน วิธีการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขั้นตอน วิธีการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23 กันยายน 2562 เวลา 02:43:25
เอกสารแนบ
1.

ขั้นตอน วิธีการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648