ลิ้งค์หน่วยงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
3. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 
2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 
ทั้งหมด 3 หัวข้อ
  1  
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648